Monday, May 26, 2008

MAKLUMAT TERKINI STAR RATING

Sahar Misron dan rakan pengetua dan guru besar menghadiri taklimat "Star Rating" di Jabatan Pelajaran W.P Labuan pada pagi ini 27 Mei 2008. Taklimat disampaikan oleh Pengarah Pelajaran W.P Labuan dan Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan. Turut hadir Encik Omar Baki Matusin Ketua Sektor SPS dan Encik Ismail Abdullah, Ketua Sektor SPPP. Maklumat terbaru ini menambah maklumat terkini tentang penarapan pihak MAMPU yang akan melawat Jabatan Pelajaran serta sekolah-sekolah di Labuan mulai Jun 2008

No comments: